gång

Söndagsteater i Husby

Från den 1 oktober till den 3 december kommer vi att arrangera söndagsteater på Kulturskolan i Husby. Det kommer att bli några våra egna föreställningar samt gästspel av Boulevardteatern, Pantomimteatern, Micaela Gustafsson, Teater De Vill, Dotterbolaget, Teater Martin Mutter och Teater Tre.
Läs mer här 

Gammal produktion åter på repertoaren

Vår succéföreställning När blir det snart? från 2010 kommer att spela under en kort period på Påfågeln under hösten.
Läs mer

Söndagsteater i Rinkeby

Under hösten, från den 29 oktober till den 26 november, kommer vi att testa ett pilotprojekt - likt det i Husby - där vi kommer att arrangera söndagsteater på Rinkeby ungdomsgård. Det kommer att bli några våra egna föreställningar samt gästspel av Jonas Södergren och Micaela Gustafsson.
Läs mer här

påfågelns JULKALENDER 2017

Den 1 - 23 december öppnar vi - Mittiprickteatern och Pantomimteatern - luckor i vår levande julkalender.
Läs mer