Uppdaterat 9 september 2020

·

Föreställningar på Påfågeln:

Mittiprickteatern kommer att spela föreställningar som vanligt under hösten 2020 på Påfågeln och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För att anpassa oss efter rådande läge har vi vidtagit ett antal åtgärder:
– Vi begränsar antalet barn och vuxna i salongen genom att vi säljer färre biljetter till varje föreställning, vi tar nu in max 30 personer, istället för 90 personer, för att kunna säkerställa att vi alla kan hålla avståndet till varandra i foajé och salong.
– Nya rutiner för in- och utsläpp samt av- och påklädning vilket innebär att vi minimerar risken för trängsel i foajén.
– Vi tillhandahåller handsprit.
– Utökade städrutiner.
Vi ber er att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom och självklart gör vi detsamma!

Om du känner sjukdomssymptom är det möjligt att ändra din bokning – kontakta oss på tel 08-15 33 12 eller Kulturbiljetter om biljetterna är köpta där.

·

Föreställningar på turné:

Mittiprickteatern kommer att spela föreställningar på turné som vanligt under hösten 2020 och arrangörer får anpassa publikantalet utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv.

Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv för begränsning av smittspridning och vi utgår från att våra arrangörer och vår publik gör det samma.
Finns det ett avtal om bokad föreställning så ska ingånget avtal gälla. En arrangör som väljer att avboka en föreställning ska betala överenskommet pris enligt avtal, men vi är naturligtvis beredda att lösa den uppkomna situationen på bästa möjliga sätt och om möjligt hitta ett nytt datum för föreställningen.

Kontakta Anna Holmkvist, 08-15 33 12 eller anna[at]mittiprickteatern.se, vid frågor.

·


Folkhälsomyndighetens hemsida finns frågor och svar om till exempel symptom på smitta och hur viruset smittar.