Skapande Skola

Långt innan Regeringen införde ”Skapande skola-projektet” samarbetade vi med en mängd olika skolor och kommuner. Att arbeta konstnärligt pedagogiskt ute i skolorna har alltid varit en del av Mittiprickteaterns profil. Förutom våra föreställningar erbjuder vi lärarmaterial, workshops kring våra föreställningar och inspirationsträffar för lärare. Vi arbetar även med uppsökande verksamhet på skolor då vi skräddarsyr kulturprogram utifrån skolans intressen och teman. Det kan innebära skriv- och teaterprojekt av olika slag som resulterar i teateruppsättningar av och med eleverna.

 FILOSOFISKA SAMTAL

Under 2012/2013 utbildades samtliga medarbetare på teatern i Filosofiska samtal med barn. Utbildningen leds av Lars Hammer, gymnasielärare i filosofi och verksamhetsledare för Ung filosofi på Södra teatern.
Filosofiska samtal utvecklar kreativitet och kritiskt tänkande, är ett intellektuellt äventyr som formulerar frågor mer än svar och som gör eleverna nyfiknare, öppnare och tolerantare.

Det filosofiska samtalet har en fast form och kan moduleras efter aktuella föreställningar och åldersgrupper.

Samtalen sker i halv- eller helklass antingen direkt efter föreställningen eller vid ett senare tillfälle. Det kan vara vid ett eller flera tillfällen.

TEATERPRODUKTION

Vi kommer till skolan och gör en föreställning med eleverna. Detta kan pågå under en termin eller under en vecka. Vi kan göra föreställningar från färdiga pjäser eller vi kan arbeta utifrån elevernas texter.

Exempel på teaterarbeten vi gjort i skolor:
• Romeo and Juliet under en termin arbetade vi med två högstadieklasser som spelade pjäsen på engelska.
• Skrivarworkshop och repetitioner. Två terminer med samtliga högstadieelever i skrivarverkstäder sedan en uppsättning med de teaterintresserade eleverna utifrån texterna. Jordbromalmsskolan.
• Två månaders improvisationer kring säkerhet på nätet som avslutades med en kabaret. Två högstadieklasser. Jordbromalmsskolan.

Vi skräddarsyr naturligtvis ett program som passar er skola och era elever. Kontakta oss och boka in ett möte redan nu så berättar vi mer.


Vill ni veta mer om ”Skapande skola”? – Besök:

Statens Kulturråd