För att jag säger det (från 3 år) Unga Klara

För att jag säger det - Unga Klara
För att jag säger det
(från 3 år) Unga Klara

Unga Klara tar sig an childism – diskriminering och fördomar mot barn!

Barn är den grupp i samhället som har minst makt över sina egna liv.
Synen på barnet är att det ska växa upp och bli färdig människa.
Barndomen är en parentes, vuxenheten är norm.
Att vara barn är att snart bli vuxen.
Varför ser vi inte barnet som en fullvärdig människa?
Alla vuxna har varit barn.
Hur kommer det sig att vi ändå bidrar till barnets underordnade roll i samhället? Hur skulle samhället kunna se annorlunda ut?

Är en barnledd revolution möjlig?

Tänk om
trotsigheten är civil olydnad?
barnets vägran är motstånd mot maktutövning?
buset är samhällsomstörtande verksamhet?

Med avstamp i den senaste forskningen kring vuxnas makt och barns motståndsstrategier vässar Unga Klaras konstnärliga ledning pennorna och spänner musklerna för att skapa ett myllrande och storslaget verk som vill mötas i ögonhöjd. Den niohövdade ensemblen arbetar fysiskt och flerspråkigt med inspiration från både dans, mim, slapstick och akrobatik.

Föreställningen är flerspråkig och till stor del rörelsebaserad, och därför inte beroende av en publiks förståelse av svenska.

Av: Farnaz Arbabi, Daniela Kullman, Gustav Deinoff
Regi: Farnaz Arbabi
Medverkande: Bianca Traum, David Nzinga, Joel Mauricio Isabel Ortiz, Klas Lagerlund, Lisette T. Pagler, Maria Salah, Nina Rashid, Rita Lemivaara, Sakib Zabbar

Föreställningen ges i idrottshallen i Ungdomens Hus, Rinkebystråket 53
Hitta hit

Gratis inträde!

Vi bjuder på saft och frukt efter föreställningen.